Gen co nhiệt hạ thế các loại

  Gen co nhiệt có các loại từ phi 1,2,3,4,5,6,…100

  Liên hệ

  Mua ngay
  (Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
  ĐẶT MUA QUA ĐIỆN THOẠI

  Gen co nhiệt hạ thế có các loại từ phi 1, 2, 3, 4, 5, 6,…100

  STT TÊN THIẾT BỊ GHI CHÚ
  1 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 1  1cuộn 200m
  2 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 2  1cuộn 200m
  3 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 3 1 cuộn 200m
  4 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 4 1 cuộn 200m
  5 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 5 1 cuộn 100m
  6 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 6 1 cuộn 100m
  7 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 8 1 cuộn 100m
  8 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 10 1 cuộn 100m
  9 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 12 1 cuộn 100m
  10 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 14 1 cuộn 100m
  11 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 16 1 cuộn 100m
  12 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 18 1 cuộn 100m
  13 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 20 1 cuộn 50m
  14 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 30 1 cuộn 50m
  15 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 35 1 cuộn 25m
  16 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 40 1 cuộn 25m
  17 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 50 1 cuộn 25m
  18 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 60 1 cuộn 25m
  19 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 70 1 cuộn 25m
  20 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 80 1 cuộn 25m
  21 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 90 1 cuộn 25m
  22 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 100 1 cuộn 25m
  23 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 120 1 cuộn 25m
  24 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 130 1 cuộn 25m
  25 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 150 1 cuộn 25m
  26 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 200 1 cuộn 25m
  27 Ống Gen co nhiệt hạ thế phi 300 2 cuộn 25m
  Đặt mua Gen co nhiệt hạ thế các loại
  Gen co nhiệt hạ thế các loại
  Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!