Bộ nguồn Omron S8VS Series

  SKU: S8VS-Series
  Thương hiệu: Omron
  Bảo hành: Chính hãng
  Chứng từ: CO/CQ

  Nguồn điện nguồn cấp :100-240VAC.
  Nguồn điện áp đầu ra : 24VDC
  Dòng điện đầu ra : 3.8A
  Gắn thanh rail.

  Liên hệ

  Mua ngay
  (Đơn giá chưa bao gồm chi phí vận chuyển)
  ĐẶT MUA QUA ĐIỆN THOẠI

  Omron S8VS Series

   

  Product Description
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 10 W, 5 VDC, 2.0 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 15 W, 12 VDC, 1.2 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 15 W, 24 VDC, 0.65 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 20 W, 5 VDC, 4 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 30 W, 12 VDC, 2.5 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 30 W, 24 VDC, 1.3 A output
  Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.5 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 60 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 2.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function
  Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function
  Power supply, 90W, 100-240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 90 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 120 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240VAC input, 24VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, digital display running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 10 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN rail mounting, digital display running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point

   

  Omron S8VS Series

   

  Product Description
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 10 W, 5 VDC, 2.0 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 15 W, 12 VDC, 1.2 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 15 W, 24 VDC, 0.65 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 20 W, 5 VDC, 4 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 30 W, 12 VDC, 2.5 A output
  Power supply, plastic case, 22.5 mm wide DIN rail or direct panel mounting, 100/240 VAC supply, 30 W, 24 VDC, 1.3 A output
  Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.5 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 60 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 2.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function
  Power supply, 60 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 2.5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function
  Power supply, 90W, 100-240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 90 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 3.75A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 120 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 120 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC 5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 5 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240VAC input, 24VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and maintenance monitor function with settable alarm point
  Power supply, 180W, 100-240 VAC input, 24 VDC 7.5A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, basic model
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, digital display running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100 to 240 VAC input, 24VDC 10 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 240 W, 100-240 VAC input, 24 VDC, 10 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point
  Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN rail mounting, digital display running voltage and current, peak current, and forecast monitoring function with settable alarm point
  Power supply, 480 W, 100 to 240 VAC input, 24 VDC, 20 A output, DIN rail mounting, digital display with running voltage and current, peak current, and total run time function with settable alarm point

   

  Đặt mua Bộ nguồn Omron S8VS Series
  Bộ nguồn Omron S8VS Series
  Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!